Skip available courses

Available courses

              ออกแบบและเขียนแบบ 3มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 

                 ศึกษาและปฏิบัติ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรศัพท์ ระบบเสียง ระบบ MATV ระบบกล้องวงจรปิด ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอื่นๆ สำหรับอาคารขนาดใหญ่